Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quý IV

27/09/2022 20:16 Số lượt xem: 1100
Chiều 27-9, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng Đảng bộ quý IV năm 2022. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 1, Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, trong quý III năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: Duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và tham mưu chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, đóng góp của LLVT tỉnh từ đầu năm 2022 đến nay trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; chủ động, tích cực tham mưu, chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Những tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; tiếp tục thực hiện theo hướng thực chất công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng bộ, LLVT tỉnh vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ trực chiến đấu, huấn luyện, kiểm tra kết thúc huấn luyện, phối hợp giữ vững an ninh, trật tự. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo tốt diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Từ Sơn và đặc biệt là diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; công tác tuyển quân, động viên, giáo dục, bồi dưỡng quốc phòng-an ninh... và các mặt công tác khác.

Bảo Anh