Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

10/11/2019 19:54 Số lượt xem: 2470
Ngày 9-11, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh và Doanh nghiệp tỉnh về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 101 của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 17 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các hướng dẫn của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác trang trí, quy trình tổ chức Đại hội.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc quán triệt, triển khai nội dung các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với từng Đảng bộ, Chi bộ.
* Cùng ngày Đảng ủy Khối hướng dẫn tổng kết công tác Đảng năm 2019.

Mai Phương