Đảng bộ xã Liên Bão thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

06/06/2018 16:06 Số lượt xem: 300
Liên Bão là xã đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề phụ trợ như kinh doanh, buôn bán, xây dựng, dịch vụ… Toàn xã có 3220 hộ với 11.286 nhân khẩu ở 6 thôn. Đảng bộ xã gồm 367 Đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ, trong đó 6 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ quân sự.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Liên Bão lần thứ XIX, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng cấp trên, Đảng bộ xã Liên Bão tập trung chỉ đạo thực hiện tốt và toàn diện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Từ đây, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cơ sở hạ tầng như đường giao thông, trường học, trạm y tế… quan tâm đầu tư ngày càng tốt hơn. Xã được Huyện ủy Tiên Du công nhận là Đảng bộ đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2013 - 2017).

Có được những kết quả trên, Đảng ủy xã luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên gắn với quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước tới cán bộ Đảng viên và nhân dân. Từ đây, quyền dân chủ được nâng cao, là khâu quan trọng, quyết định công tác xây dựng Đảng trong năm qua. Đảng bộ xã cũng duy trì và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật Đảng. Đặc biệt thường xuyên chăm lo công tác cán bộ, có đủ năng lực phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết số 04 của Bộ chính trị có nhiều biện pháp tích cực. Đảng ủy xã chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đưa nội dung Chỉ thị vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Qua đó các Chi bộ và đoàn thể chính trị xã hội trong Đảng bộ tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí. UBND xã, các chi bộ, đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết số 04 với nội dung trọng tâm xây dựng chỉnh đốn đảng, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến – Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xã Liên Bão luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Đảng ủy đã lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng với tăng trưởng tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Năm 2017, toàn xã, tỉ trọng nông nghiệp chiếm 30%; công nghiệp, xây dựng 30%; dịch vụ 40%. Giá trị sản xuất, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đạt 160 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2017 đạt 32 triệu đồng/năm. 

Về văn hóa xã hội, xã Liên Bão đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 2.18% theo chuẩn mới. Hàng năm có 6/6 thôn đạt làng văn hóa, các câu lạc bộ VHVN - TDTT được duy trì; tổ chức tốt các lễ hội đầu xuân, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Công tác giáo dục, y tế, các chính sách xã hội được quan tâm, có 3 trường đạt chuẩn Quốc gia, trạm y tế xã đạt chuẩn y tế, hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả trên, trong thời gian qua xã Liên Bão cũng gặp phải những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các dự án và công tác tôn giáo. Đứng trước những vấn đề nêu trên, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt từng vấn đề; thành lập tổ công tác với các thành phần có liên quan, phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội tập trung nắm bắt tình hình hình dư luận trong nhân dân, từ đó tìm ra nguyên nhân và biện pháp giải quyết. Đến nay, tình hình cơ bản ổn định, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Năm 2018, Đảng bộ xã Liên Bão tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc kịp thời các chủ trương Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, ANQP tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của Đảng bộ và nhân dân. Đặc biệt chú trọng thực hiện các giải pháp khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, kinh doanh thương mại; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; chăm lo công tác xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề nổi cộm phát sinh.

G.B