Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Đại hội lần thứ VIII

11/02/2020 15:31 Số lượt xem: 2750
Ngày 10 và 11-2, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đại hội nghiêm túc thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ; bàn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025. Với 7 Chi bộ, 106 đảng viên, nhiệm kỳ qua Đảng bộ đổi mới tư duy và phương pháp lãnh đạo, điều hành, lãnh đạo các Chi bộ trong Đảng bộ phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Các mặt công tác đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức và lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể được Đảng bộ quan tâm thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ có 15 đảng viên tham gia học tập và tốt nghiệp chương trình Cao cấp lý luận chính trị; 10 đảng viên tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị; kết nạp được 18 đảng viên mới. Trung bình mỗi năm có 94,1% số đảng viên được công nhận Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 17,4% Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% Chi bộ được công nhận Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 2 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ nhiều năm được Đảng bộ cấp trên công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh, xuất sắc.  

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh khóa VIII.

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh xác định phương hướng lãnh đạo: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường đoàn kết nội bộ. Tiếp tục đổi mới lề lối, tác phong làm việc khoa học. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, tận lực, tận tâm với công việc. Thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Các chỉ tiêu chủ yếu: Đảng bộ, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm có 100% Chi bộ được xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 90% Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% đảng viên được xếp loại chất lượng Hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 90% Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, sau học tập 100% có bài thu hoạch. Cử 15 cán bộ, đảng viên đi học các lớp Lý luận chính trị (trung cấp, cử nhân, cao cấp). Kết nạp ít nhất 05 đảng viên mới. Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đại hội tiến hành các thủ tục, với số phiếu nhất trí cao bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 9 đồng chí; bầu đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Bí thư Đảng ủy khóa VII tái cử Bí thư Đảng ủy; bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đây là 1 trong 3 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung trong toàn Khối.

Tin, ảnh: Vân Giang