Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

23/05/2020 15:58 Số lượt xem: 461
Ngày 22- 5, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở GTVT tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ kết nạp 39 đảng viên; tăng 37,8 %; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15- 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm Đảng bộ được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Giai đoạn 2016 - 2020, Sở Giao thông Vận tải tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực đầu tư, triển khai thực hiện 51 dự án xây dựng công trình giao thông với tổng mức đầu tư hơn 16.043,3 tỷ đồng. Đến nay, 20 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; 17 dự án đang thực hiện; xây dựng được 180km cầu, đường, giá trị thực hiện đạt hơn 4.800 tỷ đồng, giải ngân nguồn vốn 4.324 tỷ đồng. 100% số xã đạt tiêu chí về giao thông nông thôn mới. Xây dựng 3 Đề án về phát triển dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi, tuyến cố định và bến xe khách và bãi đỗ xe tĩnh trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở GTVT phấn đấu hoàn thành các mục tiêu: 100% đảng viên và trên 90% quần chúng được nghiên cứu, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 90% trở lên các chi bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; Đảng bộ được đánh giá xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 85% đảng viên được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh tiên tiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về GTVT, xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, liên hoàn, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại hội bầu BCH Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí, Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh gồm 5 đồng chí.

Tin, ảnh: Dương Hoàn