Đảng bộ phường Kinh Bắc chú trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng

27/04/2018 09:00 Số lượt xem: 587

Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung, chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Những năm qua, Đảng bộ phường Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) luôn quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm từng bước tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng phát triển về số lượng và mạnh về chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Thúy Tình, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Đảng bộ phường Kinh Bắc hiện có 463 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ khu phố, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ y tế, 1 chi bộ công an. Hằng năm, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch về tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới. Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tế của địa phương, Đảng ủy phường, các chi bộ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên; giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, tạo điều kiện để họ phấn đấu vào Đảng.

Trên thực tế Đảng bộ phường Kinh Bắc cũng gặp không ít khó khăn trong công tác phát triển đảng viên do thiếu nguồn và hạn chế trong tạo nguồn phát triển Đảng. Một bộ phận không nhỏ đoàn viên thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT tiếp tục theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, cơ sở dạy nghề, hoặc vào làm việc tại các Công ty, Doanh nghiệp.

Giải quyết những khó khăn này, Đảng ủy phường tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể khác chủ động rà soát, nắm bắt số lượng thực tế đoàn viên thanh niên đang tham gia sinh hoạt tại các tổ chức Đoàn cơ sở có đủ điều kiện để phân công người giúp đỡ, giới thiệu, rèn luyện đề nghị kết nạp vào Đảng; rà soát các đối tượng quần chúng là bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và những sinh viên, học sinh tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trở về tham gia lao động, sản xuất tại địa phương. Từ đó chủ động tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, động viên, tạo điều kiện để họ được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Bên cạnh việc duy trì và phát triển nguồn đảng viên mới dựa vào lực lượng quần chúng là đoàn viên thanh niên, Đảng bộ mở rộng nguồn phát triển Đảng từ các tổ chức hội, đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội CCB, Hội Nông dân... Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tại các khu dân cư chủ động giáo dục, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho các chi bộ giao nhiệm vụ để thử thách và có Nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các đối tượng quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng… Sau khi các quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng, việc theo dõi xét chuyển đảng viên chính thức cũng được thực hiện kịp thời, đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Hằng năm, Đảng ủy phường đều xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên cho từng chi bộ, coi đây là chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cả năm của tổ chức Đảng. Từ đó, các chi bộ ngày càng sát sao hơn trong việc thực hiện công tác phát triển Đảng và có những biện pháp khắc phục khó khăn riêng ở đơn vị mình.

Nhờ những biện pháp tích cực đó, công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ phường Kinh Bắc luôn được duy trì hiệu quả. Số đảng viên mới kết nạp đều đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Năm 2016, toàn phường kết nạp được 8 đảng viên mới (vượt 3 chỉ tiêu so với kế hoạch); năm 2017, kết nạp được 5 đảng viên mới (đạt kế hoạch) và từ đầu năm 2018 đến nay, phường kết nạp thêm 2 đảng viên mới. 

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy phường Kinh Bắc tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng truyền thống cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tập trung lãnh đạo các chi bộ triển khai các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, phấn đấu mỗi năm kết nạp được từ 3-5 đảng viên, đảm bảo về tiêu chuẩn và chất lượng.

Thảo Nguyên