Đảng bộ Minh Tân học tập và làm theo Bác

17/04/2018 08:53 Số lượt xem: 633

Đảng bộ xã Minh Tân (Lương Tài) có 9 chi bộ trực thuộc với 283 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ luôn chú trọng việc học tập và làm theo Bác với những hoạt động cụ thể, thiết thực.

Qua đó, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tăng cường niềm tin của Đảng với nhân dân, đoàn kết phát huy sức mạnh nội lực xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Theo đồng chí Vũ Viết Long, Bí thư Đảng bộ xã Minh Tân: Xác định việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là kim chỉ nam để nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh nên Đảng bộ xã quan tâm thực hiện tốt. Để học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu và có hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống, Đảng ủy tập trung quán triệt đầy đủ nghiêm túc các chuyên đề. Tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: trên hệ thống Đài truyền thanh xã, loa truyền thanh các thôn, tổ chức hội nghị chuyên đề, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở và sinh hoạt định kỳ của các tổ chức, đoàn thể... Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức xây dựng mục tiêu, kế hoạch rèn luyện bản thân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chủ tịch phù hợp với từng chuyên đề hàng năm. Đưa các nội dung học tập làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt của tổ chức Đảng, đoàn thể. Hàng tháng, nhận xét việc thực hiện của đảng viên, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại chất lượng đảng viên, tổ chức đảng cuối năm. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chuyên đề để sửa chữa kịp thời những sai sót, tích cực biểu dương những điển hình tiên tiến, những cách làm hay sáng tạo để nhân ra diện rộng.

Đảng ủy xã chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức để cán bộ, công chức, viên chức, hội viên học tập và thực hiện. Theo đó, có 9/9 chi bộ tổ chức xây dựng chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh; 100% số ban chi ủy cấp xã, cán bộ chủ chốt cấp xã, cán bộ BCH các đoàn thể và đảng viên đăng ký học tập, làm theo Bác. Đảng bộ xã còn gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/T.Ư của Bộ Chính trị với Nghị quyết TW4 khóa XI, XII đã nâng cao chất lượng công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình với tinh thần dân chủ, khách quan, đoàn kết, chỉ rõ những khuyết điểm để khắc phục sửa chữa và phát huy ưu điểm cùng nhau tiến bộ. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị, tận tâm với công việc và tận tụy phục vụ nhân dân. Giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc tồn đọng về kinh tế, đất đai, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ... Từ đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, các nhiệm vụ chính trị địa phương được triển khai thực hiện tốt, chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng được nâng cao. Hàng năm, Đảng bộ có hơn 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ xã 4 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Việc học tập làm theo Bác thực sự đi vào chiều sâu và có hiệu ứng mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Cán bộ, đảng viên và nhân dân chuyển biến trong nhận thức, hành động, tích cực hưởng ứng học tập làm theo Bác với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với điều kiện địa phương như: Các chi bộ nông thôn đẩy mạnh việc học tập làm theo gương Bác với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa; xây dựng quỹ vì người nghèo...Chi bộ trường học thực hiện làm theo Bác với cuộc vận động “Hai không”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Các tổ chức đoàn thể có phong trào phụ nữ tích cực thực hành tiết kiệm, phong trào hũ gạo tình thương giúp đỡ hội viên nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” và “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu”... Năm 2016, xã được công nhận chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng bền vững.  Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,46%, an ninh chính trị, trật tự an toàn luôn được giữ vững, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, xã có hơn 95% số hộ đạt Gia đình văn hóa, 4/5 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa.

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo gương Bác ở Đảng bộ xã Minh Tân trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thời gian tới, Đảng bộ sẽ triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/T.Ư của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng lựa chọn những vấn đề còn hạn chế có liên quan đến phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, tiếp tục nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân... nhằm phát huy nội lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Kim Thỏa, Đài Lương Tài