Đại hội Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Tiên Du khoá III

12/11/2019 20:23 Số lượt xem: 1450
Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (HDNNVV) huyện Tiên Du tổ chức Đại hội khoá III nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiệm kỳ 2014-2019, toàn huyện kết nạp được 73 doanh nghiệp, hệ thống tổ chức Hội được xây dựng và phát triển gắn liền với hoạt động của từng địa phương. Ban Chấp hành Hội thường xuyên tổ chức gặp gỡ giao lưu với hội viên nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chủ động liên kết, phối hợp với các sở, ngành, ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn lực và chính sách ưu đãi của tỉnh đối với doanh nghiệp; vận động doanh nghiệp tích cực tham gia các khoá đào tạo Giám đốc doanh nghiệp do Hiệp hội DNNVV tỉnh phối hợp với các trường Đại học tổ chức. Trao quà cho người nghèo, học sinh nghèo vượt khó, trẻ em khuyết tật, người cao tuổi với tổng giá trị 620 triệu đồng, xây 8 ngôi nhà cho người nghèo, nuôi dưỡng suốt đời 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Nhiệm kỳ 2019-2024, HDNNVV huyện Tiên Du phấn đấu 100% hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đối với doanh nghiệp; kết nạp thêm nhiều hội viên mới; vận động hội viên thực hiện tốt điều lệ và quy chế hoạt động Hội. Hỗ trợ doanh nghiệp ký kết các hợp đồng liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và hoạt động dịch vụ; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; nắm bắt khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh với các cơ quan chuyên môn của huyện; xây dựng Hội thành hệ thống tổ chức thống nhất từ huyện xuống các xã, thị trấn; tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp; trở thành chỗ dựa tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp.
Đại hội Ban Chấp hành HHDNNVV huyện Tiên Du khoá III (2019-2024). Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc được Hiệp HDNNVV tỉnh và UBND huyện Tiên Du khen thưởng.

Khánh Linh