Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Bắc Ninh lần thứ VII

10/11/2019 19:56 Số lượt xem: 2952
Ngày 9-11, tại Báo Bắc Ninh, Chi hội Nhà báo Báo Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Vụ, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, cùng đông đảo hội viên đang sinh hoạt tại chi hội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Vụ, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019-2022.

 

Chi hội Nhà báo Báo Bắc Ninh hiện có 67 hội viên. Các hội viên đều có phẩm chất chính trị-văn hoá, đạo đức nghề nghiệp, luôn sâu sát cơ sở phản ánh thông tin trung thực mọi mặt đời sống xã hội, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; thường xuyên sinh hoạt và liên hệ mật thiết với cơ quan báo chí, có nhiều nỗ lực cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ người làm báo, có nhiều tác phẩm chất lượng, phong phú phục vụ bạn đọc góp phần đổi mới báo chí địa phương.
Nhiệm kỳ qua, Chi hội luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bồi dưỡng đội ngũ nhà báo có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đảm đương tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội. Hằng năm, chi hội đều động viên hội viên tích cực tham gia các giải báo chí Quốc gia, giải báo chí của các bộ, ngành Trung ương, giải báo chí truyền thống của tỉnh… và đều có từ 15 đến 20 lượt hội viên đoạt giải.
Trong nhiệm kỳ tới, Chi hội Nhà báo Báo Bắc Ninh tiếp tục làm tốt việc giáo dục chính trị, bản lĩnh vững vàng, không vi phạm phẩm chất nghề nghiệp của người làm báo và tuân thủ, thực hiện tốt Luật Báo chí. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ hội viên. Thực hiện tốt các đợt thi đua, đẩy mạnh mọi hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, phóng viên, công nhân viên tại các cơ quan, quy định về đạo đức nghề nghiệp của Người làm báo Việt Nam. 
Đại hội bầu 5 đồng chí vào Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019- 2022.

 

Nguyên Đức