Đại hội Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh lần thứ VIII

19/05/2020 20:24 Số lượt xem: 545
Trong hai ngày 18 và 19-5, Đảng bộ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan  và Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TAND tỉnh khóa VIII.

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TAND tỉnh lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao: Công tác xét xử các loại án thực hiện đúng quy định của  pháp luật, đảm bảo trình tự thời gian, chất lượng được nâng lên; tỷ lệ xử lý án đạt 96,5%; tỷ lệ án phải hủy, sửa thấp so quy định chung của ngành. Các mặt công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ thực hiện nền nếp: 5 năm liên tục, Đảng bộ TAND tỉnh được Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó năm 2018 được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy Khối tặng Giấy khen; 6/6 Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 1 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Sau khi thảo luận, Đại hội thống nhất phương hướng chung nhiệm kỳ 2020 - 2025: Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và yêu cầu của cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán, thư ký “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Các mục tiêu chủ yếu: Đảng bộ giữ vững danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 6/6 Chi bộ trực thuộc Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ; cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, không có án xử oan người vô tội hay bỏ lọt tội phạm, giảm tỷ lệ án bị hủy, sửa; hàng năm cơ quan được công nhận đạt chuẩn văn hóa; các tổ chức đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ  2020 -2025 gồm 5 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy khóa VIII và phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Vân Giang