Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Gia Bình

22/05/2020 16:02 Số lượt xem: 540
Trong 2 ngày 21 và 22-5, Đảng bộ Quân sự huyện Gia Bình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đại tá Phạm Huy Đông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

Đại hội bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Gia Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội đề ra. Nổi bật là tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền lãnh, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh, trật tự để phát triển kinh tế - xã hội. Chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện có nhiều chuyển biến tích cực, vững chắc. Hàng năm, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, 90% khá, giỏi (tăng 3,9% so với nhiệm kỳ trước). Năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ, tổ chức Đảng được nâng lên. Đảng bộ Quân sự huyện hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại hội đề ra phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung vào 2 khâu đột phá: Nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác QP-QS địa phương; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh tiêu biểu mẫu mực, phấn đấu giữ vững đơn vị tốp đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 5 ủy viên; bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ họp phiên thứ nhất bầu Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Cao Lợi