Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thuận Thành lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024

22/05/2019 08:16 Số lượt xem: 526
Trong hai ngày 20 và 21-5, Ủy ban MTTQ huyện Thuận Thành tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ huyện Thuận Thành làm tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đời sống nhân dân trong huyện được nâng cao, năm 2018, thu nhập bình quân đạt hơn 44 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,57%. Hằng năm, huyện có 88,8% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 86,3% số khu dân cư đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa”. 5 năm, MTTQ các cấp trong huyện vận động ủng hộ hơn 6 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, tăng hơn 3 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Phối hợp với cấp trên hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 493 ngôi nhà Đại đoàn kết cho người nghèo.
Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ huyện Thuận Thành tiếp tục tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về cơ sở để triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; phấn đấu hàng năm có hơn 90% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 90% số khu dân cư đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa”, 100% Ủy ban MTTQ cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ...
Đại hội hiệp thương cử 58 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ huyện Thuận Thành, khóa XIX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Mai Phương