(BBNĐT) Hôm nay (13-5), Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 chính thức được phát động trong toàn tỉnh với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”. Diễn ra trong suốt tháng 5, các hoạt động của tháng hành động hướng tới mục tiêu kiềm chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, người sử dụng lao động và người lao động về công tác ATVSLĐ.