(BBNĐT) Ngày 20-2, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành kiểm tra việc triển khai thực hiện thay thế phòng học cấp 4 tại một số trường học trên địa bàn huyện Yên Phong.