(BBNĐT) Ngày 22-9, thành phố Bắc Ninh và Quỹ Khuyến học – Khuyến tài Hoàng Quốc Việt tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng học sinh đỗ Đại học chính quy, sinh viên tốt nghiệp Đại học thủ khoa, xuất sắc và cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2019.