(BBNĐT) Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền và nhân dân.