(BBNĐT) Ngày 26-11, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo.