(BBNĐT) Ngày 5-12, Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII bế mạc, hoàn thành nội dung chương trình đề ra.