(BBNĐT) Ngày 24-2, tại tỉnh Bắc Ninh, Cụm thi đua số 4-Trường Chính trị các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) tổ chức ký giao ước thi đua năm 2020. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự.