(BBNĐT) Ngày 11-12, tại Trung tâm Điều hành Thành phố Thông minh (Sở Thông tin và Truyền thông), UBND tỉnh tổ chức tập huấn sử dụng các tiện ích điều hành thành phố thông minh.