(BBNĐT) Sáng ngày 26-5, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ), đồng thời tiến hành thảo luận ở hội trường để làm rõ về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật CSCĐ, gồm: Địa vị pháp lý của cảnh sát cơ động; thẩm quyền huy động phương tiện, thiết bị của CSCĐ; điều động CSCĐ; các hành vi bị cấm; quyền của CSCĐ đối với việc quản lý phương tiện bay; biện pháp vũ trang của CSCĐ…