Nhớ về hội Lim

25/11/2022 20:55 Số lượt xem: 605

Nảy lời lóng lánh chân quê
Nhắn nghe Quan họ “nhớ về hội Lim”
Cầm bằng tiếng gió lời chim
Tôi men câu hát gọi tìm người ngoan
Trúc xinh mướt mát ao làng
Trống cơm vỗ nhịp thi đàn í ơ

Ấp e nỗi thực niềm mơ
Đò đưa buổi ấy bây giờ... còn không
Níu mây nhột sắc cầu vồng
Nghe mưa gợi nhớ cánh đồng nôn nao
Tìm về cổ tích, ca dao
Tiêu Tương dẫu cạn, khát khao vẫn đầy
Kể chi ý tứ mỏng, dầy
Tâm tình đấy rót vào đây dãi dề

Ơi người lúng liếng duyên quê
Để tôi thắc thỏm nhớ về hội Lim...

Phạm Văn Nam