Hoa Xuyến Chi

12/08/2022 18:45 Số lượt xem: 549

 

Xuyến chi chi mà hoa xuyến chi
hồn hoa cơn cớ nhắc mong gì?
bởi ai xao xuyến duyên chợt đến
bừng thốt hồn ta nỗi vân vi

Phải em thức hiện khung trời sáng
xuyến chi chi mà hoa xuyến chi
lối thu thênh thoáng hoa nở muộn
chợt bừng mùa sang nắng chớp mi

Chẳng ngại lũng đồi chiều run gió
xuyến chi hoa ấy thuở yêu đầu
lưu đáy hồn ta tình bỡ ngỡ
chao ôi hoa quyện nhớ trong nhau...

Nguyễn Thanh Kim