Chiều thu

25/11/2022 20:54 Số lượt xem: 583

Chiều buông những vạt nắng vàng
Heo may nhẹ lướt lang thang khắp đồng
Song đào chờ ngóng gió đông
Góc sân cánh tím cánh hồng rung rinh
Mấy con chim nhỏ xinh xinh
Chuyền cành nghiêng ngó rướn mình tìm sâu
Ý chừng muốn hỏi một câu
Em ngồi tựa cửa trên lầu nhớ ai ?

Tạ Hồng Thái