Khu phố văn hóa tiêu biểu

04/08/2022 20:02 Số lượt xem: 1034
24 năm liên tục (từ năm 1998 đến nay), khu phố Nguyễn Trãi, phường Ninh Xá (thành phố Bắc Ninh) được công nhận danh hiệu “Khu phố văn hóa”. Hàng năm có 100% số gia đình đăng ký gia đình văn hóa, số gia đình đạt gia đình văn hóa từ 95-98%, là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Khu phố Nguyễn Trãi có gần 400 hộ với gần 1.700 nhân khẩu, nhiều năm qua nhân dân khu phố luôn ý thức xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn hóa. Với phương pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như qua tổ nhân dân tự quản, các đoàn thể, đội, nhóm, CLB, hội nghị... đến mọi tầng lớp nhân dân, Ban vận động khu phố từng bước giúp nhân dân nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, nâng cao chất lượng các tiêu chí “Khu phố văn hóa”.

Một góc khu phố Nguyễn Trãi, phường Ninh Xá (thành phố Bắc Ninh).

 

Hàng năm khu phố xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng phong trào ở các nội dung: Khu phố có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; đời sống văn hóa lành mạnh và phong phú; có môi trường cảnh quan sạch đẹp; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp nhau trong cộng đồng. Khu phố có nhà văn hóa với đủ các điều kiện tổ chức sinh hoạt, hội họp, có bản quy ước nội dung nếp sống văn hóa, có tủ sách, các số báo phục vụ tốt công tác thông tin cho nhân dân.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên phong trào được các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng, từ đó chung tay xây dựng khu phố văn hóa, đẩy mạnh bài trừ các tệ nạn xã hội; xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp; vận động các hộ xây dựng, buôn bán kinh doanh không để vật liệu xây dựng, hàng hóa, đặt biển quảng cáo làm cản trở giao thông, gây mất mỹ quan đô thị. Chiều thứ Sáu hàng tuần, chi hội Phụ nữ và các tổ nhân dân tổ chức dọn vệ sinh; Chi hội Người cao tuổi tham gia phụ trách đoạn đường tự quản, xây dựng khu phố văn minh. Khu phố có trên 95% số hộ chấp hành thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tân gia, mừng thọ... Hàng năm, khu phố tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng thành tích học tập cho học sinh, các “Gia đình hiếu học”.
Ông Đỗ Văn Khánh, Trưởng Khu phố Nguyễn Trãi cho biết: Để thực hiện tốt phong trào, khu phố luôn phát huy sự đoàn kết, nhất trí của cán bộ và nhân dân, vai trò gương mẫu của đảng viên, luôn tuyên truyền để nhân dân thấy rõ các lợi ích của phong trào. Hàng năm việc bình xét được đánh giá đúng mức, qua mỗi phong trào đều tổ chức rút kinh nghiệm, biểu dương kịp thời các nhân tố tích cực; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, phát triển cuộc sống.
Ban vận động khu phố đẩy mạnh công tác giảm nghèo, thông qua việc hỗ trợ vốn, động viên nhân dân tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh, từng bước phát triển kinh tế gia đình, nâng dần mức sống ở khu dân cư. Phong trào hợp sức giúp đỡ nhau trong cuộc sống, các đối tượng chính sách được hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng chính sách, vay vốn quỹ TYM của Hội Phụ nữ... hoạt động tuyên truyền phổ biến các ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế giúp nhiều hộ làm kinh tế, giảm nghèo, tạo điều kiện cho con em yên tâm học tập. Khu phố có hơn 40 hộ làm kinh tế giỏi, 98% số hộ có đời sống kinh tế ổn định, qua bình xét cuối năm 2021 còn 1 hộ cận nghèo.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở khu phố được quan tâm và ngày càng phát triển, thu hút hơn 60% dân số tham gia. Khu phố có CLB dưỡng sinh, cầu lông, cờ tướng... luôn sinh hoạt tập luyện đều đặn. CLB Quan họ thực hành hoạt động sôi nổi, là lực lượng nòng cốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ phục vụ tốt các đợt sinh hoạt chính trị, hội họp của khu phố. Các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, khuyến học, vì người nghèo, chăm sóc người cao tuổi... được người dân hưởng ứng. Năm 2021, nhân dân khu phố đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch hơn 20 triệu đồng.
Với sự đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, khu phố Nguyễn Trãi là điểm sáng thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần nâng cao đời sống kinh tế, vật chất, tinh thần nhân dân, đưa khu phố ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Minh Hường