Truyền tải thông điệp môi trường xanh

14/08/2022 19:44 Số lượt xem: 886
Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết hàng đầu trước tốc độ phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng hiện nay. Để thay đổi nhận thức, hành vi, thái độ của mọi tầng lớp nhân dân với công tác bảo vệ môi trường, báo chí đóng vai trò chủ lực. Công tác truyền thông sẽ dần truyền tải thông điệp môi trường xanh với mục tiêu đặt ra, sống xanh, sản xuất xanh, bảo vệ hệ sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo sự phát triển hài hòa, bền vững.

 

Những năm qua, cùng với tốc độ phát triển kinh tế- xã hội luôn đứng tốp đầu cả nước, Bắc Ninh cũng phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, khó kiểm soát. Ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, CCN chậm khắc phục; môi trường nông thôn bị ô nhiễm bởi chất thải chăn nuôi, chất thải đồng ruộng; tình trạng đổ trộm chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại ra môi trường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế- xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Trước thực tế đó, tỉnh xây dựng chiến lược Bắc Ninh hàng động vì môi trường sạch, minh chứng cụ thể là “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2019-2025” đã, đang được triển khai tích cực, đúng lộ trình. Báo chí là một kênh thông tin quan trọng, luôn đồng hành, đưa quyết tâm chính trị của tỉnh đi vào thực tiễn, lan tỏa mạnh mẽ ý thức bảo vệ môi trường đến các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội.

 

Đông đảo thanh, thiếu niên tham gia đạp xe tuyên truyền sống xanh, thân thiện với môi trường.

 

Báo Bắc Ninh bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, ngành chức năng về lĩnh vực môi trường, không ngừng nâng cao công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác bảo vệ môi trường; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và các thông tin về môi trường cho toàn xã hội. Kịp thời lên án, phản ánh trung thực, khách quan những tiêu cực, hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường, để ngành chức năng có biện pháp xử lý đích đáng; là kênh thông tin quan trọng giúp tỉnh, ngành chức năng, các nhà hoạch định chính sách môi trường có định hướng dư luận đúng đắn trong mọi quyết sách về làm sạch môi trường; hiện thực hóa Luật Bảo vệ môi trường, các Nghị định thực thi Luật vào cuộc sống.
Thông qua công tác truyền thông tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân và sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2019-2025. Thực tiễn cũng chứng minh vai trò quan trọng của báo chí khi có những vụ việc, những thời điểm, Báo Bắc Ninh trở thành kênh thông tin quan trọng tạo lập được cầu nối giữa dân với Đảng, góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi và sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường.

 

Lan tỏa sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường.

 

Điển hình là chiến dịch làm sạch môi trường lĩnh vực sản xuất giấy tại CCN Phong Khê (thành phố Bắc Ninh) và CCN Phú Lâm (Tiên Du) thời gian vừa qua của tỉnh. Báo chí thực sự có tầm ảnh hưởng lớn khi mọi sự chỉ đạo của tỉnh, ngành chức năng được truyền tải kịp thời, đúng đắn đến cộng đồng doanh nghiệp, các chủ sản xuất. Ngược lại, những tâm tư, nguyện vọng của chủ sản xuất cũng được phản ánh kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền nên tạo được niềm tin, sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư. Thành quả đạt được thực sự khả quan khi ô nhiễm môi trường gia tăng trầm trọng tại 2 khu vực trên từ nhiều năm nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nguồn nước, không khí và chất thải nguy hại, thì nay được cải thiện đáng kể: 100% cơ sở sản xuất lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn, không xả ra môi trường, mua hơi thương phẩm thay thế hơi đốt; 98%  chất lượng không khí được cải thiện; chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại từ sản xuất phát sinh được thu gom, xử lý... từng bước cải thiện môi trường sinh thái nơi đây, vẫn bảo đảm sản xuất phát triển.
Công tác tuyền thông thực sự góp phần nâng cao nhận thức và hành động của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Chủ trương không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế của tỉnh được hiện thực hóa vào thực tiễn, ở đó có sự đóng góp không nhỏ của cơ quan báo chí. Hình mẫu sản xuất xanh, sống xanh ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ khi công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường được khuyến khích sản xuất. Hệ thống bảo vệ môi trường ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội được thiết lập và dần được thực hiện bài bản, đúng quy định. Báo Bắc Ninh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ truyền tải thông điệp môi trường xanh trong toàn xã hội, nỗ lực vì một cuộc sống xanh, sạch, đẹp, hiện đại và phát triển.

Hoài Anh