Đáp ứng nhu cầu tín dụng chính sách với người dân Quế Võ

20/01/2022 20:24 Số lượt xem: 860
Năm 2021, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội. Là đơn vị đi đầu trong công tác tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quế Võ triển khai nhiều biện pháp vừa bảo vệ sức khỏe cán bộ, viên chức, người lao động và các khách hàng trực tiếp đến giao dịch vừa đáp ứng nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quế Võ hướng dẫn khách hàng đến giao dịch tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời bảo đảm hoạt động ngân hàng trên địa bàn diễn ra an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Với 21 điểm giao dịch cố định các xã, thị trấn, hoạt động tín dụng chính sách ở Quế Võ bảo đảm an toàn và duy trì đều đặn, đúng quy định. Các buổi giao dịch thực hiện đầy đủ nghiệp vụ thu nợ, giải ngân, thu lãi, nhận tiền gửi của nhân dân; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền, người dân được tiếp cận thông tin tín dụng chính sách xã hội và tiết kiệm thời gian, chi phí khi giao dịch với NHCSXH. Địa điểm giao dịch được UBND các xã, thị trấn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và bảo đảm an ninh, an toàn tài sản. Tại các điểm giao dịch, NHCSXH huyện niêm yết công khai đầy đủ các bảng, biển theo quy định như: Biển hiệu; bảng thông báo tín dụng chính sách ưu đãi; bảng thông báo các chương trình tín dụng; bảng niêm yết công khai dư nợ; hòm thư góp ý...
Năm 2021, tổng nguồn vốn của đơn vị đạt 499,6 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch), tăng 11,07% so năm 2020. Trong đó, thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW và kết luận 06-KL/TW NHCSXH tham mưu cho lãnh đạo huyện chuyển nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đạt hơn 2,6 tỷ đồng, tăng 1 tỷ đồng so với đầu năm 2021; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 478 tỷ đồng, tăng 11,13% so với năm 2020 và hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đơn vị phối hợp với các cấp, ngành, hội đoàn thể nhận ủy thác và UBND xã, thị trấn triển khai cho vay, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, chuyển tải nguồn vốn tín dụng nhanh chóng tới các đối tượng thụ hưởng, cụ thể: Giải ngân cho 4.535 lượt khách hàng vay, số tiền 151 tỷ đồng; tháo gỡ khó khăn cho 2.789 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khi đến hạn bằng biện pháp gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ số tiền 68 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 3.154 lượt hộ nghèo, các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; xây dựng, sửa chữa 10.848 công trình nước sạch và 10.848 công trình vệ sinh môi trường; 81 lượt khách hàng vay vốn xây và mua nhà ở xã hội; ký kết hợp đồng và giải ngân cho vay người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19  lãi suất 0%/năm, thời hạn không quá 12 tháng cho 7 doanh nghiệp, số tiền hơn 12,5 tỷ đồng trả lương cho 3.212 lượt lao động.
Thời gian tới, cùng với cả hệ thống NHCSXH, đơn vị tiếp tục tập trung làm tốt công tác huy động vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo phục vụ công tác sản xuất, kinh doanh, thực hiện cho vay các chương trình theo quy định và tích cực triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng do ảnh hưởng của COVID-19; làm tốt công tác tham mưu, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 41-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; bám sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tham mưu cho UBND cấp huyện ủy thác nguồn vốn địa phương cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; chủ động điều tiết, phân bổ nguồn vốn kịp thời, hợp lý giữa các địa bàn, các chương trình và các đối tượng chính sách, phù hợp với điều kiện về vốn và nhu cầu vốn thực tế của từng địa phương. Phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng tín dụng để các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo và đối tượng chính sách đem lại hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi theo quy định, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Hà Linh