Đưa vào sử dụng công trình giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải phía Tây huyện Quế Võ

22/09/2022 09:39 Số lượt xem: 1543
Dự án “Đầu tư cải tạo, nâng cấp để giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực phía Tây huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh năm 2022”, tổng mức đầu tư 12,922 tỷ đồng được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao Công ty Điện lực Bắc Ninh làm chủ đầu tư vừa được đưa vào sử dụng.

Dự án bao gồm các hạng mục chính: Xây dựng mới 0,75km tuyến đường dây cáp ngầm 35kV, cáp nhôm ngầm Al/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 0/35(40,5)kV-3x70mm2 và 1,41 km tuyến đường dây không 35kV, dây dẫn AC70/11; Nâng công suất 2 TBA từ 250kVA-35/0,4kV lên 400kVA-35(22)/0,4kV, 3 TBA từ 320kVA lên 560kVA-35(22)/0,4kV, xây dựng mới 5 TBA (3 TBA 320kVA-35/0,4kV, 2 TBA 250VA-35/0,4kV có tận dụng 5 MBA sau khi nâng công suất); Xây dựng mới 4,6km đường dây 0,4kV và cải tạo 4,5km đường dây 0,4kV, dùng loại dây cáp vặn xoắn tiết diện XLPE4A50÷120mm2.

Bắt đầu từ tháng 11-2021, Công ty Điện lực Bắc Ninh tiến hành lựa chọn các nhà thầu tham gia xây dựng dự án. Kết quả, Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng hệ thống điện Như Ngọc đã trúng thầu gói thầu xây lắp. Ngay sau khi ký kết hợp đồng xây lắp, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu lập phương án tổ chức thi công, tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để thực hiện ngay dự án. Đồng thời tập trung giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Sau 9 tháng triển khai, dự án hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng và kỹ thuật. Đến ngày 30- 8, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng, kết thúc thực hiện dự án.

Khi dự án "Đầu tư cải tạo, nâng cấp để giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực phía Tây huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh năm 2022" hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đáp ứng được các chỉ tiêu sau: Lưới điện vận hành an toàn, tin cậy; bảo đảm các chỉ tiêu về chất lượng điện năng cho các khách hàng sử dụng điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện MAIFI, SAIFI, SAIDI. Đặc biệt là góp phần chống quá tải một phần lưới điện khu vực các xã Nhân Hòa, Cách Bi, Ngọc Xá, Phù Lương, Châu Phong, Đức Long nhằm ổn định cung cấp điện cho các phụ tải trong thời gian tới.

Thái Uyên