(BBNĐT) “Đội mũ cho con - trọn tình cha mẹ” là thông điệp rất ý nghĩa nhằm tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ em. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban ATGT Quốc gia, tỷ lệ trẻ em đội MBH hiện vẫn đang ở mức thấp, một phần nguyên nhân là do nhận thức của phụ huynh về vấn đề này chưa cao.