(BBNĐT)  Với mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm cho người tham gia giao thông đồng thời tạo sự răn đe, tăng tính nghiêm minh pháp luật trong bảo đảm trật tự ATGT, từ ngày 5-11, Bắc Ninh chính thức áp dụng việc xử phạt vi phạm về trật tự ATGT thông qua hệ thống camera giám sát trên các tuyến đường.