(BBNĐT) Sáng 10-2, các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020 bảo đảm trang trọng, an toàn, đủ chỉ tiêu.

Bài viết không tồn tại hoặc đã bị xóa.

Số lượt xem: 0