(BBNĐT) Ngày 17 – 9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9, xem xét một số nội dung chuyên đề và công tác phòng, chống dịch COVID- 19, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Các đồng chí: Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HDND tỉnh; Trần Thị Vân, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự.