(BBNĐT) Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và định hướng công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XII, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6050

Đã truy cập : 17981542