(BBNĐT) Ngày 5-6, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh họp giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ đầu năm 2022 đến nay, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Dự có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; Lê Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; lãnh đạo Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và một số sở, ngành.