(BBNĐT) Sáng 10-7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ Mười chín (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) để xem xét, quyết định việc kiện toàn nhân sự UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021.