(BBNĐT)

Vũ Minh Hiếu

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Tài

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh; trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lương Tài đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong huyện khắc phục khó khăn, chủ động nắm bắt thời cơ, tích cực đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.