(BBNĐT) Ngày 9 tháng 8 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/1999/NĐ-CP về việc tách huyện Gia Lương thành hai huyện Lương Tài và Gia Bình.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6457

Đã truy cập : 19904057