(BBNĐT) Phát huy vai trò là cơ quan của Đảng bộ tỉnh và tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh, Báo Bắc Ninh luôn bám sát nghị quyết, chủ trương, định hướng của Đảng, theo dõi sát sao hành trình nghị quyết đến với nhân dân để kịp thời tuyên truyền biểu dương, nhân rộng cách làm hay, mô hình mới và những khó khăn, bất cập trên cơ sở đó đề xuất giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện nghị quyết của Đảng.