(BBNĐT) Những năm qua, các cấp ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân huyện Tiên Du luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Từ sự quan tâm của các cấp, ngành, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng lan tỏa sâu rộng, huy động mọi nguồn lực xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình người có công. 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5033

Đã truy cập : 51750