(BBNĐT) Ở thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao (Quế Võ), người dân địa phương thường gọi gia đình ông Nguyễn Vân Kiểm là “Chi bộ” gia đình. Bốn thế hệ sống chung dưới một mái nhà, thì có tới 3 thế hệ là đảng viên. Với họ, gia đình chính là nơi vun đắp tình yêu thương, nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng, một lòng, một dạ theo Đảng.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3296

Đã truy cập : 30500