(BBNĐT) Sáng qua 11-11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với 88,20% tổng số đại biểu tán thành.

Theo dòng sự kiện Theo dòng sự kiện