(BBNĐT) Sáng 22-3, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đi kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công (HCC) và Bộ phận một cửa trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và huyện Yên Phong.