(BBNĐT) Ngày 30-1-2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TƯ về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Qua 10 năm thực hiện, bằng những giải pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp thực tiễn, Đảng bộ tỉnh cơ bản đạt được các mục tiêu đặt ra, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1359

Đã truy cập : 36517