(BBNĐT) Ngày 14-8, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi thăm một số mô hình trang trại tiêu biểu tại huyện Thuận Thành và Tiên Du.