(BBNĐT) Đó là chia sẻ của Bí thư Chi bộ khu phố Bà La, phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn) Nguyễn Thế Hùng về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2189

Đã truy cập : 30559