(BBNĐT) Chuẩn bị cho năm học mới, các kỳ thi, tuyển sinh đầu cấp luôn thu hút sự quan tâm của xã hội. Tại Bắc Ninh, sau đợt nghỉ dài để phòng, chống dịch Covid-19, ngành GD-ĐT khẩn trương xây dựng và sớm hoàn thành phương án tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh đầu cấp năm học 2020-2021.