(BBNĐT) Năm 2017, thiên tai xảy ra liên tiếp ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Mưa lớn trên diện rộng, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi. Các cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.