Truy cập nội dung luôn
Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy