Truy cập nội dung luôn
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Quế Võ và thành phố Bắc Ninh sau kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV