Truy cập nội dung luôn
Gặp mặt, chúc mừng các sĩ quan Công an quê hương Bắc Ninh được thăng quân hàm Trung tướng và các đồng chí được điều động giữ chức vụ mới