Truy cập nội dung luôn
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dẫn đầu Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII làm việc tại tỉnh Bắc Ninh